Strefa B 
 • EB50
  50,00 zł
  Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie „B” (EB50)

  Na mieszkańca

  50,00 zł
 • EB20
  20,00 zł
  Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie „B” na ulicy zameldowania (EB20)

  Na mieszkańca

  20,00 zł
 • EB60
  60,00 zł
  Abonament 3-miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie „B” na ulicy zameldowania (EB60)

  Na mieszkańca

  60,00 zł
 • EB120
  120,00 zł
  Abonament 6-cio miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie „B” na ulicy zameldowania (EB120)

  Na mieszkańca

  120,00 zł
 • EB240
  240,00 zł
  Abonament 12-to miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały i czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie „B” na ulicy zameldowania (EB240)

  Na mieszkańca

  240,00 zł