Strefa B 
  • EB50
    50,00 zł
    Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie „B” (EB50)

    Na mieszkańca

    50,00 zł